Lokalizacja strat ciepła i zawilgoceń

Budynki odpowiedzialne są za zużycie około 40% energii zużywanej w Polsce, co czyni je obecnie najbardziej energochłonnym sektorem gospodarki. Aż ponad 70 % tej energii jest wykorzystywane tylko na ich ogrzewanie !
Misją naszej firmy jest dążenie do minimalizacji tego zjawiska poprzez weryfikacje energetycznej jakości budynków.
Bo problem wykryty jest w połowie rozwiązany ...