Lokalizacja źródeł chłodu, mostków termicznych i przewiewów

Badania termowizyjne dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 1. Pomagamy :
  • Osobom prywatnym
  • Firmom i przedsiębiorstwom prywatnym
  • Sektorowi publicznemu
  • Głównie z województwa Śląskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego
 2. Pomagamy podczas :
  • Budowy
  • Użytkowania
  • Przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości
 3. Pomagamy w :
  • Określeniu miejsc o gorszych parametrach cieplnych (tzw. mostki termiczne),
  • Sprawdzeniu jakości wykonania ocieplenia,
  • Potwierdzeniu poprawnego montażu parapetów, okien, rolet, drzwi i bram zewnętrznych,
  • Wykrywaniu ocieplenia uszkodzonego przez zwierzęta (kuny, ptaki),
  • Znalezienie nieszczelności, poprzez które napływa zimne powietrze,
  • Określeniu przyczyn skraplania się pary wodnej,
  • Znalezieniu przyczyn powstawania grzybów i pleśni na ścianach i sufitach,
  • Określeniu obszaru zawilgocenia ścian i ich osuszeniu,
  • Sprawdzeniu działania i jakości izolacji instalacji co, cwu, ogrzewania podłogowego i rurociągów,
  • Prewencji przeciwpożarowej poprzez określenie miejsc o podwyższonych temperaturach,
  • Analizach temperaturowych maszyn, szaf elektrycznych, rozdzielnic elektrycznych i transformatorów,
  • Odbiorach mieszkań i budynków od deweloperów,
  • Poprzez opracowanie niezależnej opinii przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości,
  • Ograniczeniu kosztów ogrzewania, wentylacji, rekuperacji, klimatyzacji, doprowadzenia ciepłej wody użytkowej.
 4. Używamy do tego :
  • Profesjonalnej kamery termowizyjnej firmy FLIR, która rozróżnia zmiany temperatur do 0,05 stopnia Celsjusza,
  • Mierników wilgotności, przepływu powietrza i termometrów stykowych,
  • Wodoszczelne kamery inspekcyjne o zasięgu do 1,5 lub 20 metrów - wprowadzone do ciasnych miejsc lub rurociągów, pomagają ustalić miejsca przecieków lub niedrożności,
  • Stethophonu - specjalistycznego urządzenia nasłuchowego wzmacniającego powstający w miejscu przecieku szum wody,
  • Profesjonalnego detektora rur i przewodów elektrycznych.
 5. Posiadamy również :
  • Praktyczne, ponad 10-letnie, doświadczenie w temacie lokalizacji mostków termicznych w budynkach,
  • Uprawnienia Ministra Infrastruktury do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków,
  • Kurs z zakresu kompleksowej diagnostyki cieplnej in situ budynków prowadzony przez Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • Kurs wykorzystania kamer termowizyjnych do lokalizacji przeciążeń i wycieków z instalacji i maszyn, wad urządzeń oraz mostków termicznych,
  • Uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych,
  • Ukończone szkolenie z zakresu Systemów Energooszczędnych dla budownictwa jednorodzinnego,
  • Ukończone szkolenie z zakresu projektowania Budynków Pasywnych,
  • Ukończone szkolenie doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie,
  • Zaświadczenie w uczestnictwie w warsztatach rzeczoznawcy mykologiczno-budowlanego.

Termografia, nazywana też termowizją, uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod odwzorowywania temperaturowego. Jest ona pomiarową metodą bezkontaktową i w jej wyniku powstają obrazy zwane termografami lub termogramami, na których przedstawiony jest rozkład temperatury na mierzonych obiektach. Termowizją wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauki i techniki, przez policję, wojsko, a także w medycynie i przemyśle. W tym ostatnim przypadku, z termografia możemy się najczęściej spotkać w budownictwie, ciepłownictwie, diagnostyce układów energetycznych i elektronicznych oraz diagnostyce urządzeń mechanicznych. Termowizją wykorzystuje detekcję promieniowania w paśmie podczerwieni dzięki temu pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych. Co więcej, obiekty te nie muszą być oświetlane.

Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to :

 • Oszczędność czasu
 • Oszczędność pieniędzy
 • Uniknięcie przestojów i awarii

Kontrola izolacyjności cieplnej przeprowadzona na etapie odbioru nowego budynku pozwala na wykrycie wad oraz dostarcza wiarygodnych danych o jakości wykonania budynku.

Chcielibyśmy zaproponować pomoc w zakresie lokalizacji za pomocą kamery termowizyjnej miejsc o zwiększonych stratach ciepła, które doprowadzają do podwyższania Państwa rachunków za ogrzewanie w budynkach mieszkalnych, zakładach pracy, budynkach handlowych. Badanie to jest najszybszą i zupełnie bezinwazyjną metodą wykrywania stref wzmożonej ucieczki ciepła bez mechanicznej ingerencji w badany obiekt. Dzięki obrazom termograficznym w prosty i obiektywny sposób można zaplanować a potem kontrolować jakość wykonanych prac termomodernizacyjnych, szczelność ocieplenia, dokładność montażu stolarki drzwiowej i okiennej, znalezć zawilgocenia lub skontrolować funkcjonowanie instalacji grzewczej, elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej.

Do przeprowadzania badań termograficznych budynku niezbędne jest spełnienie warunku różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a temperatura otoczenia około 15 stopni. Dla typowego budynku mieszkalnego takie badania mogą być więc wykonywane już przy +5 oC. Nie są wskazane także zbyt niskie temperatury otoczenia, gdyż znacznie utrudniają analizę stwierdzonych mostków termicznych przeprowadzaną od zewnątrz z właścicielem budynku lub osobą dobrze znająca badany obiekt.

Wynik badania przekazywany jest w zależności od potrzeb klienta w formie :

 • zdjęć termowizyjnych oraz zwykłych zdjęć fotograficznych pomocnych przy lokalizacji mostków termicznych,
 • raportu w formie uproszczonej (termogramy wraz ze zdjęciami lokalizacyjnymi, opisy do poszczególnych termogramów),
 • pełnego raportu (termogramy, analiza temperaturowa, sprawozdanie z badania, komentarz eksperta).

Cena badania termowizyjnego uzgadniana jest indywidualnie w zależności od :

 • rodzaju budynku (domy jednorodzinne, kamienice, bloki wielorodzinne, hale, etc.),
 • ilości zdjęć lub czasochłonności badania,
 • formy raportu.

Wiecej informacji pod numerem telefonu : 665 079 169.


Nasze publikacje :

Jak lokalizować straty ciepła ? - artykuł

Wady występujące w budynkach w oku kamery termowizyjnej- prezentacja

Badania szczelności budynków metodą Blower door - prezentacja

Zima w mieście w obiektywie kamery termowizyjnej - film

Wiecej o badaniach termowizyjnych